100% Επιτυχία Εξετάσεων PROFICIENCY Νοεμβρίου 2013

Posted on 12/02/2014

Για μία ακόμη φορά  οι σπουδαστές μας είχαν πλήρη  επιτυχία στις εξετάσεις  PROFICIENCY

ECPE Νοεμβρίου 2013 .

 

Be Sociable, Share!