100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE FIRST FOR SCHOOLS ΜΑΙΟΥ 2019

Posted on 16/06/2019

Congratulations to our nine students who all did exceptionally well in their B2 First Certificate examinations in May!

Result Percentage
Percentage Pass at Grade A 22%
Percentage Pass at Grade B 56%
Percentage Pass at Grade C 22%

 

Be Sociable, Share!