Μεθοδολογία

Methodology

  Μαθαίνουμε εύκολα και αποτελεσματικά, όταν το μάθημα μας ευχαριστεί !

Στο English World τα μαθήματα ξεπερνούν τον παραδοσιακό στεγνό τρόπο, έχοντας στόχο πρώτα απ’ όλα την ενεργό συμμετοχή και την καλή δημιουργική διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη, χρησιμοποιώντας πλήθος δραστηριοτήτων και διδακτικών τεχνικών.

 

  Μιλάμε στο μάθημα πάντα Αγγλικά!

Η συνεχής χρήση της γλώσσας στο μάθημα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Στην τάξη μέσω προφορικών δραστηριοτήτων (debates, role-play, problem-solving tasks, discussions) οι μαθητές εργάζονται σε μικρά γκρουπ μιλούν τη γλώσσα συνέχεια και έτσι αναπτύσσεται η αυτοπεποίθησή τους, η σωστή έκφραση και η προφορά τους.

 

  Προσωπική επικοινωνία με γονείς και μαθητές είναι στις προτεραιότητές μας!

Στο τέλος κάθε τριμήνου δίνεται στους γονείς αναλυτικό φύλλο της προόδου του μαθητή και πλήρης ενημέρωση του γονέα για την απόδοσή του από τους καθηγητές του.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή ενημερώνεται πάντα αυθημερόν ο γονέας, καθώς και όταν διαπιστώνεται ότι ενδιάμεσα στο τρίμηνο η απόδοσή τους δεν είναι ικανοποιητική.

Τακτικά τέστ δείχνουν την πρόοδο και τις ελλείψεις στις γνώσεις των μαθητών και βοηθούν έτσι ώστε να διορθωθούν οι αδυναμίες και τα λάθη τους έγκαιρα.

 

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα!