Γιατί να μάθετε Αγγλικά σε εμάς ;

Posted on 06/06/2013

  • Παρέχουμε διδασκαλία υψηλής επαγγελματικής ποιότητας.
  • Είμαστε πρωτοπόροι σε νέες μεθόδους και εξοπλισμό.
  • Στο English World θα μάθετε Αγγλικά γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα όμορφο περιβάλλον δημιουργίας και έμπνευσης.
  • Κάθε μαθητής έχει προσωπική υποστήριξη και καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές καθόλη την διάρκεια των σπουδών.
  • Η μέθοδός μας, χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα καθολικά μέσα στην τάξη, βοηθά το μαθητή να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να τη χρησιμοποιεί προφορικά άφοβα και σωστά.
  • Τα προγράμματα σπουδών είναι εφαρμοσμένα, δοκιμασμένα και ειδικά σχεδιασμένα για κάθε επίπεδο και ηλικία.
  • Έχουμε πάντα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις βαθμίδες των εξετάσεων.
Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα!