μεθοδολογια

Σχεδίασε το μέλλον σου και φτάσε στην κορυφή.

Μαθαίνουμε εύκολα και αποτελεσματικά, όταν το μάθημα μας ευχαριστεί!

Στο English World τα μαθήματα ξεπερνούν τον παραδοσιακό στεγνό τρόπο, έχοντας στόχο πρώτα απ’ όλα την ενεργό συμμετοχή και την καλή δημιουργική διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη, χρησιμοποιώντας πλήθος δραστηριοτήτων και διδακτικών τεχνικών.

Μιλάμε στο μάθημα πάντα Αγγλικά!

Η συνεχής χρήση της γλώσσας στο μάθημα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Στην τάξη μέσω προφορικών δραστηριοτήτων (debates, role-play, problem-solving tasks, discussions) οι μαθητές εργάζονται σε μικρά γκρουπ μιλούν τη γλώσσα συνέχεια και έτσι αναπτύσσεται η αυτοπεποίθησή τους, η σωστή έκφραση και η προφορά τους.

 

Μιλάμε στο μάθημα πάντα Αγγλικά!

Η συνεχής χρήση της γλώσσας στο μάθημα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Στην τάξη μέσω προφορικών δραστηριοτήτων (debates, role-play, problem-solving tasks, discussions) οι μαθητές εργάζονται σε μικρά γκρουπ μιλούν τη γλώσσα συνέχεια και έτσι αναπτύσσεται η αυτοπεποίθησή τους, η σωστή έκφραση και η προφορά τους.

 

Μιλάμε στο μάθημα πάντα Αγγλικά!

Προσωπική επικοινωνία με γονείς και μαθητές είναι η προτεραιότητά μας!

Στο τέλος κάθε τριμήνου δίνεται στους γονείς αναλυτικό φύλλο της προόδου του μαθητή και πλήρης ενημέρωση του γονέα για την απόδοσή του από τους καθηγητές του.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή ενημερώνεται πάντα αυθημερόν ο γονέας, καθώς και όταν διαπιστώνεται ότι ενδιάμεσα στο τρίμηνο η απόδοσή τους δεν είναι ικανοποιητική.

Τακτικά τέστ δείχνουν την πρόοδο και τις ελλείψεις στις γνώσεις των μαθητών και βοηθούν έτσι ώστε να διορθωθούν οι αδυναμίες και τα λάθη τους έγκαιρα.

Γιατί να μάθετε Αγγλικά σε εμάς ;

 • Παρέχουμε διδασκαλία υψηλής επαγγελματικής ποιότητας.
 • Είμαστε πρωτοπόροι σε νέες μεθόδους και εξοπλισμό.
 • Στο English World θα μάθετε Αγγλικά γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα όμορφο περιβάλλον δημιουργίας και έμπνευσης.
 • Κάθε μαθητής έχει προσωπική υποστήριξη και καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές καθόλη την διάρκεια των σπουδών.
 • Η μέθοδός μας, χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα εξ ολοκλήρου μέσα στην τάξη, βοηθά το μαθητή να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να τη χρησιμοποιεί προφορικά άφοβα και σωστά.
 • Τα προγράμματα σπουδών είναι εφαρμοσμένα, δοκιμασμένα και ειδικά σχεδιασμένα για κάθε επίπεδο και ηλικία.
 • Έχουμε πάντα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις βαθμίδες των εξετάσεων.

Μιλάμε στο μάθημα πάντα Αγγλικά!

 • Παρέχουμε διδασκαλία υψηλής επαγγελματικής ποιότητας.
 • Είμαστε πρωτοπόροι σε νέες μεθόδους και εξοπλισμό.
 • Στο English World θα μάθετε Αγγλικά γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα όμορφο περιβάλλον δημιουργίας και έμπνευσης.
 • Κάθε μαθητής έχει προσωπική υποστήριξη και καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές καθόλη την διάρκεια των σπουδών.
 • Η μέθοδός μας, χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα εξ ολοκλήρου μέσα στην τάξη, βοηθά το μαθητή να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να τη χρησιμοποιεί προφορικά άφοβα και σωστά.
 • Τα προγράμματα σπουδών είναι εφαρμοσμένα, δοκιμασμένα και ειδικά σχεδιασμένα για κάθε επίπεδο και ηλικία.
 • Έχουμε πάντα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις βαθμίδες των εξετάσεων.

Γιατί να μάθετε Αγγλικά σε εμάς ;