ΠΑΔΙΚΑ - ΕΦΗΒΙΚΑ

Τα τμήματά μας για παιδιά και εφήβους είναι σχεδιασμένα ειδικά για κάθε ηλικία, ώστε οι μαθητές προοδευτικά να αποκτούν τις γλωσσικές δεξιότητες, ενεργοποιώντας την αγάπη τους για τη γλώσσα και την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της.

 

Τμηματα Pre-Juniors

 • Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών.
 • Είναι σχεδιασμένα ώστε να δημιουργούν μια φιλική προδιάθεση στο παιδί για τη γλώσσα.
 • Στο όμορφο περιβάλλον του χώρου μας με δημιουργικό συνδυασμό διασκέδασης και γνώσης, χαράς και μάθησης τα παιδιά προσεγγίζουν τη γλώσσα μέσα από παιχνίδι, τραγούδι, ιστορίες, ζωγραφική και χειροτεχνία που κρατούν ενεργό το ενδιαφέρον τους.

Τμηματα Junior A και Junior B

 • Απευθύνονται σε παιδιά 7-9 ετών.
 • Με δημιουργικές δραστηριότητες που οξύνουν το ενδιαφέρον τους όπως, παιχνίδι, ιστορίες, τραγούδι, ζωγραφική, οπτικοακουστικά μέσα και χρήση διαδικτύου, τα παιδιά έχουν την πρώτη θετική επαφή με τη γλώσσα.
 • Με επιλεγμένη διδακτική ύλη και βιβλία μαθαίνουν τις αρχικές βασικές γνώσεις, που είναι θεμελιακές για τη μετέπειτα εξέλιξη στη μάθηση της γλώσσας.
 • Χρησιμοποιώντας στη τάξη τις πρώτες απλές εκφράσεις της γλώσσας αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της.

Τμηματα Junior A και Junior B

 • Απευθύνονται σε παιδιά 7-9 ετών.
 • Με δημιουργικές δραστηριότητες που οξύνουν το ενδιαφέρον τους όπως, παιχνίδι, ιστορίες, τραγούδι, ζωγραφική, οπτικοακουστικά μέσα και χρήση διαδικτύου, τα παιδιά έχουν την πρώτη θετική επαφή με τη γλώσσα.
 • Με επιλεγμένη διδακτική ύλη και βιβλία μαθαίνουν τις αρχικές βασικές γνώσεις, που είναι θεμελιακές για τη μετέπειτα εξέλιξη στη μάθηση της γλώσσας.
 • Χρησιμοποιώντας στη τάξη τις πρώτες απλές εκφράσεις της γλώσσας αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της.

Τμηματα Senior A,B,C

 • Απευθύνονται σε παιδιά 9-12 ετών.
 • Στα τμήματα αυτά ο μαθητής εισέρχεται από το στάδιο των αρχαρίων στο ενδιάμεσο επίπεδο.
 • Χρησιμοποιείται κατάλληλα σχεδιασμένη διδακτική ύλη και βιβλία που έχουν επιλεγεί προσεχτικά από τις πλέον καλύτερες και νεότερες μοντέρνες εκδόσεις Αγγλόφωνων εκδοτικών οίκων.
 • Με πλήθος μοντέρνων διδακτικών τεχνικών και θεμάτων που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών αναπτύσσουμε τις γλωσσικές τους δεξιότητες.