Προετοιμασια Εξετασεων

Cambridge English Qualifications, Hellenic American Union University of Michigan Examinations (First Certificate-Advanced-Proficiency)

Τμηματα Pre-Lower

 • Απευθύνονται σε εφήβους με γνώσεις μεσαίου επιπέδου στη γλώσσα.
 • Προετοιμάζουν συστηματικά τους μαθητές για το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για τις εξετάσεις Cambridge First Certificate και Michigan Lower.
 • Με χρήση σύγχρονων θεμάτων και κειμένων οι μαθητές εμπλουτίζουν και συνθέτουν τις γνώσεις τους στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 6 διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

Τμηματα Lower

 • Περιλαμβάνουν σειρά μαθημάτων που προετοιμάζουν τους μαθητές συστηματικά για τις εξετάσεις Cambridge και Michigan Lower.
 • Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 6 ώρες την εβδομάδα.
 • Πέραν των διδακτικών ωρών οργανώνονται τακτικά Exam Workshops που βοηθούν τους μαθητές, αφενός στην εμπέδωση των γνώσεών τους, αφετέρου στην εξάσκηση αντιμετώπισης θεμάτων παρόμοιων των εξετάσεων, χρησιμοποιώντας αυθεντικά τεστ εξετάσεων, γραπτών και προφορικών.

Τμηματα Lower

 • Περιλαμβάνουν σειρά μαθημάτων που προετοιμάζουν τους μαθητές συστηματικά για τις εξετάσεις Cambridge και Michigan Lower.
 • Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 6 ώρες την εβδομάδα.
 • Πέραν των διδακτικών ωρών οργανώνονται τακτικά Exam Workshops που βοηθούν τους μαθητές, αφενός στην εμπέδωση των γνώσεών τους, αφετέρου στην εξάσκηση αντιμετώπισης θεμάτων παρόμοιων των εξετάσεων, χρησιμοποιώντας αυθεντικά τεστ εξετάσεων, γραπτών και προφορικών.

Τμηματα Proficiency: Cambridge & Michigan Exams

 • Απευθύνονται σε μαθητές και φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα ανάλογο ενός μορφωμένου φυσικού ομιλητή.
 • Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 6 ώρες την εβδομάδα.
 • Πέραν των διδακτικών ωρών οργανώνονται Εxam Workshops που βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν εξοικείωση με τη δομή της εξέτασης κάνοντας εξάσκηση στις βασικές τεχνικές των εξετάσεων με επιλεγμένα τεστ.